Main menu

 

Tgender Conference Team
[email protected]

 

 

Conference program
Abstracts
Conference program
 
 
Zagreb info
General info
Conference venue
Hotels
Events
 
 
 
 

 

Ženska soba ( www.zenskasoba.org) i CESI ( www.cesi.hr)

u suradnji sa

Udruženjem Q ( www.queer.ba) i Kulturnim centrom DEVE (www.deve.org.yu)

najavljuju:

Konferencija Transgresija roda:

spolna / rodna ravnopravnost znači više od binarnosti

Zagreb, Republika Hrvatska

7–9. listopad, 2005 .

 

Ovu konferenciju organiziramo sa ciljem započinjanja akademske i aktivističke rasprave o međusobnoj povezanosti ključnih pitanja feminizma, rodnih teorija i transrodnosti, a kako bi ukazalei na isprepletenost društvenih dimenzija patrijarhata, rodne opresije, heteroseksizma, nasilja i transfobije, te kako bi razvilei učinkovite mehanizme suprotstavljanja diskriminaciji na temelju rodnih stereotipa. Želja nam je započeti javnu diskusiju usmjerenu na ponovno preispitivanje i razjašnjavanje postojećih rodnih definicija, kao i na analizu ljudskopravnog diskursa rodnog izražavanja, rodne neodređenosti i rodne kontradikcije.

Prva ovakve vrste na području Cenrtalne i Jugoistočne Evrope, ova konferencija ima namjeru, kroz preklapanja feminističkih, rodnih i transrodnih teorijskih i političkih usmjerenja, omogućiti i podržati strateška povezivanja i suradnju različitih društvenih grupa aktivnih na pitanjima rodnih sloboda, rodne ravnopravnosti i promicanja i zaštite rodnih prava. Također, ovom konferencijom želimo otvoriti prostor za edukaciju o društvenim konceptima i značenjima roda i rodne ravnopravnosti.

Konferenciju smo zamislilei kao kombinaciju međunarodne i regionalne razmjene političkih i praktičnih iskustava, teorijskih izazova i istraživanja na područjima tijela, spola i roda; patrijarhata, politike i aktivizma; identiteta, društvenih zajednica i praksi; heteroseksizma, transfobije i nasilja.

Rad konferencije uključuje uvodne riječi osoba istaknutih u međunarodnom transrodnom i/ili feminističkom pokretu, okrugli stol na temu jezika i roda, prezentacije znanstvenih radova, izvedbene prezentacije i radionice tematski određene sjecištima feminističkih i transrodnih perspektiva, te značenjima i praksama narušavanja tradicionalnih rodnih normi i uloga.

Radni jezik konferencije jest engleski, dok će jedan manji broj konferencijskih prezentacija biti na lokalnim jezicima.

Održavanje ove konferencije financijski podupiru COC Netherlands, Mama Cash i Kvinna Till Kvinna.